Türkiye Klinik Kalite Programı
İyiden Mükemmele.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Türkiye Klinik Kalite Programı
İyiden Mükemmele.

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Klinik Kalite Çalışmaları Hakkında

Güncelleme Tarihi: 03/01/2019

Türkiye Klinik Kalite Programı Bakanlığımız Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca yürütülmektedir. Bu kapsamda 2017/8 no’lu genelge yayınlanmış ve klinik kalite kurumsal yapısı ile sorumluluklar belirlenmiştir. Çalışmaların planlanması ve uygulanmasının söz konusu Genelge ekinde yer alan Klinik Kalite Uygulama ve Veri Kalitesi İyileştirme Rehberi’nde belirlenen kurumsal yapı ve sorumluluklar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Sağlık kuruluşlarında klinik kalite uygulamaları sürecinde yaşanılan sorunların sağlık kuruluşu veya il kalite koordinatörlüğü düzeyinde çözüme kavuşturulamaması durumunda Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığınca belirlenen ilinizin koordinasyonundan sorumlu Bakanlık yetkilileri ile iletişime geçilmesi hususu önem arz etmektedir. 

Sorumluların isimleri, iletişim bilgileri bulunduğu listeye erişmek için tıklayınız.