Türkiye Klinik Kalite Programı
İyiden Mükemmele.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Türkiye Klinik Kalite Programı
İyiden Mükemmele.

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Klinik Kalite Uygulama ve Veri Kalitesi İyileştirme Rehberi ve İlgili Genelge Hakkında...

Güncelleme Tarihi: 20/06/2017

Klinik Kalite Uygulama ve Veri Kalitesi İyileştirme Rehberi ve İlgili Genelge Hakkında...


Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Bakanlığımızın öncelikleri arasında yer alan “Sağlıkta Kalite ve Hasta Güvenliği”ne yönelik faaliyetler Türkiye genelinde tüm hızıyla devam etmektedir. Bu çerçevede Bakanlığımızca, teşhis, tedavi ve bakım süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla oluşturulan “Türkiye Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Sistemi”nin geliştirilmesi ile ilgili faaliyetler sürmektedir. 

Sistemde, hastalık yükü, ölçülebilirlik ve süreçlere müdahale ile iyileştirmeye açık olma özelliği dikkate alınarak belirlenen sağlık olgularına yönelik tıbbi süreçler ve klinik sonuçların kurumsal, bölgesel ve ulusal düzeyde izlenmesi, analiz edilmesi ve iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, takip edilen sağlık olgularına ait doğru verilerin elde edilmesi büyük önem arz etmektedir. Sağlık olgularına ait klinik süreçlerin takibi ile ilgili sorumluların ve görevlerin tanımlanması, elde edilen verilerin doğrulanması ve veri kalitesinin iyileştirilmesine yönelik sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlere ilişkin “Klinik Kalite Uygulama ve Veri Kalitesi İyileştirme Rehberi” hazırlanmıştır.

Önemle duyurulur.

2017/8 sayılı Genelge.pdf
Ek 1 Kli̇ni̇k Kali̇te Uygulama ve Veri̇ Kali̇tesi̇ İyi̇leşti̇rme Rehberi̇.pdf